Algemene Voorwaarden

Welkom bij Quantum Force! Deze algemene voorwaarden beschrijven de regels en voorschriften voor het gebruik van Quantum Force, te vinden op https://quantum-force.com/.

Bij toegang tot deze website gaan we ervan uit dat u deze algemene voorwaarden accepteert. Blijf Quantum Force niet gebruiken als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden die op deze pagina worden vermeld.

De volgende terminologie is van toepassing op deze Algemene voorwaarden, Privacyverklaring en Disclaimer en alle Overeenkomsten: “Klant”, “U” en “Uw” verwijst naar u, de persoon die zich op deze website aanmeldt en voldoet aan de algemene voorwaarden van het Bedrijf. “Het bedrijf”, “onszelf”, “wij”, “ons” en “ons” verwijst naar ons bedrijf. “Partij”, “Partijen” of “Ons” verwijst naar zowel de klant als onszelf. Alle voorwaarden verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en de betaling die nodig is om het proces van onze assistentie aan de klant op de meest geschikte manier uit te voeren voor het uitdrukkelijke doel om te voldoen aan de behoeften van de klant met betrekking tot de levering van de door de onderneming vermelde diensten, in overeenstemming met en onderworpen aan Belgisch recht. Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, hoofdlettergebruik en / of hij / zij of zij, wordt als uitwisselbaar beschouwd en daarom als verwijzend ernaar.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Door toegang te krijgen tot Quantum Force, ging u ermee akkoord om cookies te gebruiken in overeenstemming met het Privacybeleid van Quantum Force.

De meeste interactieve websites gebruiken cookies om ons de gegevens van de gebruiker voor elk bezoek te laten ophalen. Cookies worden door onze website gebruikt om de functionaliteit van bepaalde gebieden mogelijk te maken en het gemakkelijker te maken voor mensen die onze website bezoeken. Sommige van onze aangesloten / advertentiepartners kunnen ook cookies gebruiken.

Licentie

Tenzij anders vermeld, bezitten Quantum Force en / of haar licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op Quantum Force. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U hebt toegang tot Quantum Force voor uw eigen persoonlijk gebruik, onderworpen aan beperkingen die in deze algemene voorwaarden zijn vastgelegd.

U moet niet:
– Materiaal van Quantum Force opnieuw publiceren
– Materiaal van Quantum Force verkopen, verhuren of in sublicentie geven
– Materiaal van Quantum Force reproduceren, dupliceren of kopiëren
– Inhoud van Quantum Force herdistribueren

Deze overeenkomst begint op desbetreffende datum.

Delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om meningen en informatie op bepaalde delen van de website te plaatsen en uit te wisselen. Quantum Force filtert, bewerkt, publiceert of beoordeelt geen opmerkingen voorafgaand aan hun aanwezigheid op de website. Opmerkingen geven niet de standpunten en meningen van Quantum Force, zijn agenten en / of gelieerde ondernemingen weer. Opmerkingen weerspiegelen de opvattingen en meningen van de persoon die hun opvattingen en meningen publiceert. Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, is Quantum Force niet aansprakelijk voor de opmerkingen of voor enige aansprakelijkheid, schade of kosten veroorzaakt en / of geleden als gevolg van enig gebruik van en / of het plaatsen van en / of het verschijnen van de opmerkingen op deze website.

Quantum Force behoudt zich het recht voor om alle opmerkingen te controleren en alle opmerkingen te verwijderen die als ongepast, aanstootgevend of als inbreuk op deze algemene voorwaarden kunnen worden beschouwd.

U garandeert en verklaart dat:
– U hebt het recht om de opmerkingen op onze website te plaatsen en over alle benodigde licenties en toestemmingen te beschikken;
– De opmerkingen maken geen inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht, met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, octrooien of handelsmerken van derden;
– De opmerkingen bevatten geen lasterlijk, aanstootgevend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal dat een inbreuk op de privacy is;
– De opmerkingen worden niet gebruikt om zakelijke of aangepaste of commerciële activiteiten of onwettige activiteiten te vragen of te promoten.

U verleent hierbij Quantum Force een niet-exclusieve licentie voor het gebruiken, reproduceren, bewerken en machtigen van anderen om uw opmerkingen in alle vormen, formaten of media te gebruiken, reproduceren en bewerken.

Hyperlinks naar onze inhoud

De volgende organisaties kunnen linken naar onze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming:
– Overheidsinstellingen;
– Zoekmachines;
– Nieuws organisaties;
– Online directory-distributeurs kunnen op dezelfde manier naar onze website linken als hyperlinks naar de websites van andere beursgenoteerde bedrijven;
– Systeembrede geaccrediteerde bedrijven, behalve het vragen van non-profitorganisaties, winkelcentra voor goede doelen en liefdadigheidsinstellingen die geen hyperlink naar onze website mogelijk maken.

Deze organisaties kunnen linken naar onze startpagina, naar publicaties of naar andere website-informatie zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) houdt niet valselijk sponsoring, goedkeuring of goedkeuring in van de verbindende partij en haar producten en / of diensten; en (c) past binnen de context van de site van de verbindende partij.

We kunnen andere koppelingsverzoeken van de volgende soorten organisaties overwegen en goedkeuren:
– algemeen bekende bronnen voor consumenten- en / of zakelijke informatie;
– dot.com community sites;
– verenigingen of andere groepen die goede doelen vertegenwoordigen;
– online directory distributeurs;
– internetportals;
– accountants-, advocaten- en adviesbureaus;
– onderwijsinstellingen en brancheorganisaties.

We zullen linkverzoeken van deze organisaties goedkeuren als we besluiten dat: (a) de link ons ​​niet ongunstig zou doen lijken voor onszelf of voor onze geaccrediteerde bedrijven; (b) de organisatie heeft geen negatieve gegevens bij ons; (c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid van de hyperlink compenseert de afwezigheid van Quantum Force; en (d) de link is in de context van algemene broninformatie.

Deze organisaties mogen linken naar onze startpagina zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) houdt niet valselijk sponsoring, goedkeuring of goedkeuring in van de verbindende partij en haar producten of diensten; en (c) past binnen de context van de site van de verbindende partij.

Als u een van de in paragraaf 2 genoemde organisaties bent en geïnteresseerd bent om naar onze website te linken, moet u ons hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar Quantum Force. Geef uw naam, uw organisatienaam, contactgegevens en de URL van uw site op, een lijst met URL’s van waaruit u naar onze website wilt linken en een lijst met URL’s op onze site waarnaar u graag wilt verwijzen. Wacht 2-3 weken op een reactie.

Goedgekeurde organisaties kunnen als volgt een hyperlink naar onze website maken:
_ Door gebruik van onze bedrijfsnaam;
– Door gebruik te maken van de uniforme resource locator waaraan is gekoppeld;
– Door gebruik te maken van enige andere beschrijving van onze website waarnaar wordt verwezen, die binnen de context en het formaat van de inhoud op de site van de verbindende partij past.

iFrames

Zonder voorafgaande goedkeuring en schriftelijke toestemming mag u geen frames rond onze webpagina’s maken die de visuele presentatie of het uiterlijk van onze website op enigerlei wijze veranderen.

Inhoud Aansprakelijkheid

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud die op uw website verschijnt. U stemt ermee in ons te beschermen en te verdedigen tegen alle claims die op uw website opkomen. Er mogen op geen enkele website links of links worden weergegeven die kunnen worden geïnterpreteerd als lasterlijk, obsceen of crimineel, of die inbreuk maken op, anderszins inbreuk maken op of pleiten voor de inbreuk of andere schending van rechten van derden.

Voorbehoud van Rechten

We behouden ons het recht voor om te vragen dat u alle links of een bepaalde link naar onze website verwijdert. U stemt ermee in om alle koppelingen naar onze website op verzoek onmiddellijk te verwijderen. We behouden ons ook het recht voor om deze algemene voorwaarden en het koppelingsbeleid op elk moment te wijzigen. Door continu te linken naar onze website, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze koppelingsvoorwaarden en deze te volgen.

Verwijdering van links van onze website

Als u een link op onze website vindt die om welke reden dan ook aanstootgevend is, kunt u elk moment contact met ons opnemen. We zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar we zijn niet verplicht om dit te doen of rechtstreeks op u te reageren.

We kunnen niet garanderen dat de informatie op deze website correct is, we garanderen de volledigheid of nauwkeurigheid niet; noch beloven we ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website up-to-date wordt gehouden.

Disclaimer

Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, sluiten wij alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit. Niets in deze disclaimer zal:
– onze of uw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel beperken of uitsluiten;
– onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze voorstelling van zaken beperken of uitsluiten;
– onze of uw verplichtingen beperken op een manier die niet is toegestaan ​​onder de toepasselijke wetgeving;
– sluit onze of uw verplichtingen uit die niet kunnen worden uitgesloten onder de toepasselijke wetgeving.

De beperkingen en verboden van aansprakelijkheid in deze sectie en elders in deze disclaimer: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf; en (b) gelden alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit de disclaimer, inclusief aansprakelijkheden die voortvloeien uit contracten, onrechtmatige daad en wegens schending van wettelijke plichten.

Zolang de website en de informatie en diensten op de website gratis worden verstrekt, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.

Retourzendingen en Terugbetalingen

Producten kunnen binnen 14 dagen na ontvangst worden geretourneerd.

Het product moet onbeschadigd zijn wanneer u het naar ons terugstuurt, anders kunnen we een terugbetaling weigeren.

U kunt een product retourneren door contact met ons op te nemen; wij zullen u voorzien van de nodige informatie zoals het adres voor de retourzending.

Wanneer uw retourzending wordt geaccepteerd, betalen wij u de kosten van het product terug, exclusief verzendkosten.

In de uitverkoop gekochte artikelen kunnen worden geretourneerd in de staat waarin u ze heeft ontvangen. We zullen het bedrag dat u hebt betaald terugbetalen, niet de waarde van het product voor de uitverkoop. Verzendkosten worden niet terugbetaald.

U betaalt de verzendkosten voor het retourneren.